ontolog-forum
[Top] [All Lists]

[ontolog-forum] (no subject)

To: ontolog-forum@xxxxxxxxxxxxxxxx
From: FERENC KOVACS <f.kovacs@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 7 Dec 2009 11:53:56 +0000 (GMT)
Message-id: <671056.76620.qm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Kedves Druszám!
A héten alkalmas lenne nekem elmenni a soros egérért, Budapesten vagyok.
Üdv Kovács Ferenc

 
Ferenc/Frank
 
Mobil: 06 70 5766786
 
 
 

_________________________________________________________________
Message Archives: http://ontolog.cim3.net/forum/ontolog-forum/  
Config Subscr: http://ontolog.cim3.net/mailman/listinfo/ontolog-forum/  
Unsubscribe: mailto:ontolog-forum-leave@xxxxxxxxxxxxxxxx
Shared Files: http://ontolog.cim3.net/file/
Community Wiki: http://ontolog.cim3.net/wiki/ 
To join: http://ontolog.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?WikiHomePage#nid1J
To Post: mailto:ontolog-forum@xxxxxxxxxxxxxxxx    (01)

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>